• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Equity China Opportunities: -1,6% i sept, geopolitik tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den kinesiska aktiemarknaden föll åter i september, och avsaknaden av en klar väg framåt för att nå en lösning på handelskriget med USA fortsatte att tynga marknadssentimentet.

Det förmedlas i en månadsrapport av Bin Shi, Yu Zhang och Denise Cheung, som förvaltar aktiefonden UBS Equity China Opportunities.

Fonden noterade en nedgång om 1,6 procent i september, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (MSCI China 10/40 NR), som sjönk 0,9 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -6,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -8,3 procent.

Detta gäller i fondens basvaluta dollar. Mätt i svenska kronor var UBS Equity China Opportunities utveckling -4,3 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 1,5 procent.

Fondens utveckling sedan 2010, i amerikanska dollar. (Källa: UBS)

Fondens utveckling sedan 2010, i amerikanska dollar. (Källa: UBS)

Förvaltarna härleder fondens nedgång i september främst till svag utveckling för innehav inom sällanköpsvaror. Utbildningsbolaget TAL Education tyngde avkastningen, till följd av regulatoriska förändringar som kan komma att påverka bolagets tillväxt i närtid, enligt förvaltarteamet.

Bättre uppges de mer defensiva bolagen Kweichow Moutai (alkoholhaltiga drycker) och Ping An Insurance (holdingkonglomerat) ha presterat, som gynnades relativt i en mer volatil miljö för kinesiska aktier.

Förvaltarna påpekar att fonden hittills i år presterat klart bättre än den kinesiska marknaden som helhet (-6,5 procent mot -9,1 procent för MSCI China), och att innehaven SSY

Group, Shenzhen International samt Yihai har bidragit till detta.

Däremot har de båda gamingrelaterade innehaven Tencent och Netease haft en tuff kursresa i år. Förvaltarna konstaterar att de båda har drabbats av ökande regulatoriska åtgärder inom gamingbranschen i Kina.

En titt i innehavslistan visar att Alibaba har övertagit förstaplatsen från Tencent sedan förra månadsrapporten samt att China Merchants Bank har ersatt CSPC Pharmaceutical Group på plats nummer tio.

Källa: UBS

Källa: UBS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR