• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Global EM Opportunity: -1,0% i sept, ser goda möjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktieutvecklingen på tillväxtmarknader gick i sidled i september. Dessa marknader hade en tuff start på månaden, men såg sedan ökad riskaptit till följd av en svagare dollar.

Aktiefonden UBS Global Emerging Markets Opportunity tappade 1 procent under månaden, och påverkades negativt av kinesiska och koreanska IT-innehav, indiska sällanköpsbolag samt allmännyttiga bolag.

Det skriver förvaltarna Geoffrey Wong, Urs Antonioli och Projit Chatterjee i en månadsrapport.

Samtidigt som fonden noterade en nedgång om 1,0 procent backade dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) med 0,5 procent i september. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -10,9 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -7,7 procent.

Detta gäller i fondens basvaluta dollar. Mätt i svenska kronor var UBS Global Emerging Markets Opportunitys utveckling -3,6 procent i september och sedan årsskiftet har fonden sjunkit 3,2 procent.

Fondens utveckling sedan start 2010. (Källa: UBS)

Fondens utveckling sedan start 2010. (Källa: UBS)

Bland fondens innehav bidrog den brasilianska järnmalmsproducenten Vale samt de ryska bank- respektive oljeinnehaven Sberbank och Lukoil positivt till avkastningen i september, enligt rapporten, där starka råvarupriser pekas ut som huvudorsak till aktieuppgångarna.

Portföljens sämst presterande innehav var det kinesiska utbildningsföretaget TAL Education, som uppges ha fallit till följd av nya regleringar som kommer leda till osäkerhet i branschen på kort sikt. Även koreanska SK Hynix, verksamt inom halvledare för minne, såg sin aktiekurs sjunka under månaden, och förvaltarna pekar här på oro kring prissättning.

Portföljteamet konstaterar att tillväxtmarknadsaktier haft det tufft i år, efter en mycket stark utveckling 2016-2017, och att detta kan ses mot bakgrund av dollarstyrka och handelsspänningar. Fondens sänken under året har varit bolag inom downstream-energi, kinesisk IT samt bilindustri.

Förvaltarna menar, trots dagens skakiga investerarsentiment, att de fundamentala förutsättningarna på tillväxtmarknader är robusta. Teamet anser att det finns goda investeringsmöjligheter inom bland annat konsumentrelaterat, IT/internet och den finansiella sektorn. Fondens månadsrapport visar att det finns en kassaandel på 4,1 procent att använda till nya aktieköp.

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: UBS)

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: UBS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR