• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Fixed Income Global Value: +0,23% i sept

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Danske Invest Fixed Income Global Value noterade en uppgång om 0,23 procent i september och har sedan lanseringen i juni 2018 därmed stigit 2,94 procent, per den 30 september. Jämförelseindex saknas och fondens basvaluta är svenska kronor.

Som framgår är fonden relativt nystartad, och målsättningen är att uppnå en positiv avkastning oavsett marknadsklimat, det som ofta kallas absolut avkastning.

För att lyckas med det har fondförvaltaren Søren Mørch ett brett räntemandat, som spänner över obligationer samt penningmarknadsinstrument av alla kreditkvaliteter, sektorer och världens länder. Fonden kan gå såväl lång som kort och använder sig, enligt Danske Invest, av flexibla och dynamiska investeringsstrategier, för att kunna dra full nytta av de möjligheter som uppstår på räntemarknaden.

Danske Invest Fixed Income Global Value uppges använda sig av derivat, med ändamålet att ge avkastningen en extra skjuts, vilket innebär en hävstångseffekt i form av belåning.

Fondförmögenheten uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR