Elliot: Definitivt avsked från Axis

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Som Direkt rapporterade på måndagen har säkerhetskamerabolaget Axis största ägare Canon kommit överens med aktivisthedgefonden Elliott samt The Liverpool Limited Partnership, innebärande att Canon ökar innehavet till motsvarande 97,9 procent av aktierna.

I ett nästa steg kommer Canon påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Axis och bolaget kommer att ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen.

På onsdagen framgår i ett flaggningsmeddelande att Elliotts hela innehav i Axis nu är avyttrat, och enligt data från Holdings ägde aktivisten 10,01 procent av kapitalet innan försäljningen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR