Fidelity: Flaggar ned i Momentum Group

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Fidelity har minskat sitt innehav i Momentum Group till 4,81 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande på onsdagen.

Minskningen skedde från nivån 5,91 procent, visar statistik från Holdings, där det framgår att Fidelity är bolagets sjätte största ägare efter Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder, SEB Fonder, Fjärde AP-fonden och Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Fidelity Nordic Fund var per databasens senaste uppdatering den Fidelity-fond med störst ägande i Momentum Group.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR