• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO: Inte för sent för high yield, men försiktighet anmodas

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Upphörande centralbanksstimulanser kommer leda till ökad volatilitet och i förlängningen ökade ränteskillnader (credit spread*) de kommande tolv månaderna. Trots detta behöver det inte vara fel att investera i high yield-obligationer i dag, så länge man har en försiktig strategi.

Det sade kapitalförvaltaren ODDO BHF:s high yield-chef Alexis Renault i en TV-intervju hos EFN på måndagen, där han förklarade att high yield-obligationer är lämpliga för alla investerare, då dess volatilitet över tid är hälften av densamma för aktier. Riskjusterat är därmed denna del av obligationsmarknaden en stark tillgångsklass, och under den senaste sjuårsperioden har volatiliteten varit endast en tredjedel jämfört med aktiemarknaden, lade han till.

Det gäller dock att vara noggrann i sitt obligationsval för att en investerare ska kunna få en positiv avkastning inom high yield den kommande tolvmånadersperioden, enligt Alexis Renault, som förespråkar kort- före långdaterade obligationer, i bolag med positivt fritt kassaflöde med vilket de kan betala tillbaka sin skuld.

Om man mot förmodan vill investera i papper med längre löptid rekommenderar Alexis Renault att hålla sig undan från högcykliska bolag inom exempelvis bilindustrin, där han tror att vi har de bästa dagarna bakom oss.

Länk till intervjun: EFN

* Skillnaden mellan räntan för amerikanska statsobligationer samt för skuldvärdepapper utgivna av emittenter med lägre kreditkvalitet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR