SPP Fonder: Ny fossilfri fond SPP Global Multifactor Plus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionskoncernen SPP lanserar fonden SPP Global Multifactor Plus, som är en faktorfond, eller så kallad smart-beta-fond. Fonden kommer att investera i aktier och dess fossilfria profil väntas röna intresse hos SPP:s kunder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De faktorer som fonden utgår ifrån uppges vara momentum, värde, storlek samt volatilitet. SPP definierar tesen för momentum som att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra, värde som att lågt värderade aktier presterar bättre än högt värderade aktier, storlek som att bolag med lågt marknadsvärde i genomsnitt avkastar bättre än bolag med högt marknadsvärde, samt volatilitet som att lågvolatila aktier med relativt låga prissvängningar ger en bättre riskjusterad avkastning än aktier med högre volatilitet.

“Man kan säga att fonden är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten framförallt i ligger hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag. Vad gäller branscher och geografiska regioner följer fonden sitt jämförelseindex”, säger SPP Fonders vd Åsa Wallenberg.

I pressmeddelandet skriver SPP att den senaste IPCC-rapporten visade att det fossila fotavtrycket måste ned radikalt på global basis, för att Parisavtalets klimatåtaganden ska kunna mötas.

SPP-chefen kommenterar vidare, angående fondens fossilfria profil:

“Vi är övertygade om att det här är ett vinnande koncept. Faktorfonder är attraktiva i sig. Att fonden i tillägg är fossilfri kommer att göra den än mer eftertraktad av våra kunder. Att som sparare kunna vara en del av lösningen, istället för problemet, blir ett allt viktigare ställningstagande, samtidigt som du sparar i en bra och prisvärd produkt”, enligt Åsa Wallenberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR