Modest påverkan på dagens fastighetsrapporter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Inte mindre än 53 börsbolag rapporterade på torsdagen och kursrörelserna har generellt sett hittills varit stora, där ett större antal aktier rört sig tvåsiffrigt (varav majoriteten ned).

Sex fastighetsbolag har rapporterat, och där har rörelserna hittills varit betydligt försiktigare, med undantaget hotellfastighetsbolaget Pandox som hade tappat 5,4 procent klockan 16.30.

I övrigt noterar samtliga fastighetsrapportörer modesta uppgångar och presterar något bättre än Stockholmsbörsens breda OMXS PI-index, som var ned 0,3 procent klockan 16.30. Den största uppgången har Sagax stått för, vars B-aktie hade stigit 0,9 procent på eftermiddagen.

(Källa: Infront) Källa: Infront

Vad gäller fondägandet i Sagax har Movestic Fastigheter den största exponeringen med 9,4 procent av kapitalet. Därpå följer Odin Eiendom (8,7), Länsförsäkringar Fastighetsfond (7,6) och Swedbank Robur Fastighet (5,3). Det visar data från Morningstar där det framgår att de tre förstnämnda fonderna har minskat sina innehav i bolaget i september, enligt Morningstar.

Movestic Fastigheter, Odin Eiendom och Länsförsäkringar Fastighetsfond är även exponerade mot Pandox, med 4,7, 4,6 respektive 4,1 procent av fondförmögenheten i aktien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR