Ratos: Aktien på 15-årslägsta, Spiltan Investmentbolag tyngst

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ratos aktie noterar på torsdagsförmiddagen sin lägsta nivå på nästan exakt 15 år, närmare bestämt sedan i december 2003. Aktien handlas klockan 10.30 till 27,12 kronor, motsvarande en nedgång om 11,9 procent för dagen.

Investmentbolaget har under längre tid dragits med lönsamhetsproblem för ett flertal portföljbolag, och i dagens rapport för det tredje kvartalet sticker Plantasjen och Diab ut med försämrade resultat jämfört med samma period föregående år.

Ägandet bland svenska fonder är relativt lågt sett till viktning, då endast två fonder har en exponering överstigande 1 procent av portföljen. Det gäller Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som har 4,33 procent av kapitalet placerat i Ratos, samt fonden Jämställda Bolag Sverige, med 3,51 procent. Det visar data från Morningstar per den 30 september.

Kursutveckling Ratos B sedan den 9 december 2003. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Kursutveckling Ratos B sedan den 9 december 2003. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR