Svenskarnas andel aktiefonder högst i Europa - FF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Omkring 70 procent av det svenska fondsparandet sker i aktiefonder, en andel som innebär att svenskarna har högst aktieandel i sitt fondsparande i Europa.

Det framgår av en rapport från branschorganisationen Fondbolagens förening med namnet “Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv”.

Rapporten visar även att svenskarna är den europeiska befolkning med näst högst finansiell förmögenhet per person, 1,35 miljoner kronor, efter Danmark. Hit räknas finansiella tillgångar såsom banksparande, direktägda aktier, obligationer, pensionssparande i olika former samt fonder. Fastigheter och andra reala tillgångar har inte räknats med i den finansiella förmögenheten.

Fondbolagens förening skriver att ungefär en fjärdedel av svenskarnas finansiella förmögenhet utgörs av fonder, och hänvisar till statistik från EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Enligt Fondbolagens förening är den egentliga andelen troligen högre än så, “då en del av sparandet inte specificeras i statistiken, men sannolikt kan hänföras till fonder”.

Vidare beskrivs en gynnsam miljö för svenska fondsparare sett ur både ett europeiskt och internationellt perspektiv. Fondbolagens förening skriver att Sverige sett ur fondspararnas synvinkel är ett av de bästa länderna, och som anledningar pekar rapporten bland annat på ett brett fondutbud, låga avgifter, god transparens samt understödjande regleringar och praxis.

Smolket i bägaren som drar ned det svenska totalbetyget uppges vara höga skatter på fondsparande samt bristande konkurrens i försäljningsledet. Sammantaget är dock rapportens slutsats att det svenska fondsparandet står sig väl i en internationell jämförelse.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR