Tyskland leder Europa mot negativt börsår 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2018 var enligt många experter året då en relativt lägre värderad europeisk aktiemarknad skulle få ett uppsving, och var att föredra framför en dyrare amerikansk börs.

Att agera i linje med denna tes har emellertid hittills varit en olönsam strategi, med aktieindexet MSCI Europe ned 6,7 procent sedan årsskiftet, medan MSCI US stigit 0,3 procent (båda i lokal valuta per den 24 oktober).

En starkt bidragande orsak till Europas relativa svaghet är att Tyskland, som ofta benämnts som Europas ekonomiska draglok, sett en nedgång om 13,1 procent sett till MSCI Germany. En delförklaring här står att finna i en inbromsande bilindustri och branta fall för indexklenoder såsom Volkswagen, Daimler och BMW. Betydande är också en 36-procentig aktienedgång för kemi- och läkemedelsbolaget Bayer, som straffats hårt bland annat av en rättstvist relaterad till det förvärvade dotterbolaget Monsantos Roundup-produkter.

Denna utveckling har givetvis drabbat renodlade Tysklandsfonder, som dock generellt har klarat sig något bättre än index, med en mediannedgång om 6,6 procent, enligt data från Morningstar. För ordningens skull ska tilläggas att detta gäller i svenska kronor och att euron stärkts 5,8 procent mot kronan hittills i år, varför snittutvecklingen bara betecknas som något bättre än index. Bäst ut kommer Fidelity Germany, som i svenska kronor stigit 3,10 procent sedan årsskiftet.

Enligt Placeras fondredaktör Pär Ståhl har investmentbanken UBS i en flödeskommentar bekräftat att de i år sett stora utflöden från europeiska aktier bland dess amerikanska kunder, som nu uppges ha sålt europeiska aktier under åtta raka månader. UBS pekar som skäl för detta på att amerikanska investerare är nervösa över europeiska problem såsom Brexit samt Italiens budgetbekymmer.

Om de europeiska börsnedgångarna håller i sig året ut kommer 2018 markera det första nedgångsåret för MSCI Europe på sju år. 2011 sjönk indexet 8,1 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR