• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -0,29% i september, NAV upp 1,04%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, som i december 2016 blev den första alternativa investeringsfonden (AIF) att listas på Stockholmsbörsen, sjönk 0,3 procent i september. Fondens Stockholmslistning innebar även första gången ett värdepapper dubbelnoterades på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Stockholm. Sedan introduktionen den 23 december 2016 har Baltic Horizon Fund stigit 8,2 procent, räknat från första dagens stängningskurs.

Fonden äger fastigheter i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, varav merparten utgörs av kontor och shoppingcenter. Bland annat har säkerhetsföretaget G4S sitt huvudkontor i en av Baltic Horizons fastigheter i Riga.

Kursutveckling sedan notering. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Kursutveckling sedan notering. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Fondens NAV (net asset value, eller substansvärde) ökade med 1,04 procent i september, till 1,3876 euro. Skälen till ökningen var en positiv påverkan av driftsutvecklingen (0,77 procents NAV-ökning) samt “Swap hedge reserve” (0,27 procents ökning), enligt ett pressmeddelande från fonden.

I september månad återköpte Baltic Horizon 59.679 fondandelar på Nasdaq Tallinn, i enlighet med det återköpsprogram som beslutades på årsstämman i maj 2018. Den totala kostnaden för september månads återköp uppgick till 77.582 euro, och ger en genomsnittlig köpkurs om 1,30 euro. Det framgår av uppgifter från fondens hemsida.

Under månaden gjorde Fonder Direkt en videointervju med förvaltaren Tarmo Karotam, som kan nås via följande länk: Fonder Direkt - Baltic Horizon’s Tarmo Karotam on real estate, risk strategy & rate hikes


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR