Electrolux rapportsmäll tungt för Lannebo Fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vitvarutillverkaren Electrolux aktie faller 7,6 procent på fredagsförmiddagen efter en rapport där både nettoresultat och resultat per aktie kom in 11 procent under förväntan.

I rapporten framgår att bolaget nu bedömer att de stigande kostnaderna för råmaterial under 2018 kommer ge ökade kostnader med cirka 2,1 miljarder kronor. Det är en ökning mot tidigare prognos på 1,9 miljarder. Man ser även ökade negativa valutaeffekter, 850 miljoner kronor mot tidigare 750 miljoner.

I toppen av fondexponeringslistan återfinns Movestic Sverige, med 6,4 procent av portföljen i Electrolux, och som ökade positionen i september. Därpå följer tre Lannebofonder, varav samtliga ökade sina innehav i vitvarujätten i september. Det gäller fonderna Sverige, Utdelningsfond och Sverige Plus, med 6,4, 6,4 samt 6,3 procent av kapitalet i Electroluxaktien.

Näst på listan kommer tre fonder från Enter, med 4,9, 4,8 samt 4,8 procents exponering, som avser fonderna Sverige, Select och Select Fokus. Dessa tre har samtliga minskat sina innehav i september.

Det visar data från Morningstar per den 30 september.

Electrolux B-aktie är nu ned 36 procent de senaste tre åren. (Källa: Infront)

Electrolux B-aktie är nu ned 36 procent de senaste tre åren. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR