Inga fonder med betydande exponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fingerprint visar ett rörelseresultat om 7 miljoner kronor i rapporten för det tredje kvartalet 2018, i kontrast till Infront Datas analytikersammanställning, där förväntat rörelseresultat var -43,9 miljoner kronor. Aktien öppnade upp knappa 17 procent på fredagen och hade klockan 10 backat tillbaka till en uppgång om 9,1 procent för dagen.

Det institutionella ägandet i bolaget tog egentligen fart först 2016, när aktien inkluderades i OMXS30 och redan hade gjort sin remarkabla kursresa på över 1.000 procent. I dagsläget har de flesta institutioner dock lämnat aktien och det finns inga fonder med ett betydande ägande i bolaget, visar data från Morningstar.

Kapitalförvaltaren Solventis har innehav i tre fonder, med portföljexponeringen 1,08, 1,05 samt 0,90 procent. Vad gäller nordiska aktörer återfinns Ålandsbanken, med fonderna Sverige Aktiv samt Premium 100 Global Aktie, som har exponeringen 0,46 och 0,43 procent. Sedan märks DNB med exponeringen 0,37 respektive 0,36 procent, genom fonderna Teknologi samt Fund Technology Retail.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR