• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +2,5% i sept, trotsade volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September blev en bra månad för infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets. Fonden steg trots volatilitet på tillväxt- och gränsmarknaderna, som drabbats av åtstramande penningpolitik och fondutflöden.

Så kommenterar förvaltaren Aki Kostiander månadens utveckling för fonden, som även förvaltas av Pekka Niemelä.

UB EM Frontier Real Assets noterade en uppgång om 2,5 procent i september och har sedan starten den 30 maj i år därmed sjunkit 3,6 procent per den 30 september. Jämförelseindex saknas och detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -0,5 procent i september och sedan starten noteras en nedgång om 3,0 procent.

Fondutveckling i euro sedan start den 30 maj 2018, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Fondutveckling i euro sedan start den 30 maj 2018, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Sett till portföljförändringar skedde i september en normal ombalansering, enligt förvaltaren, som skriver att fonden fortsatt överviktar stabila tillväxtmarknadsländer framför gränsmarknader.

Fondens tio största positioner per den 30 september. Portföljen utgjordes till 58,7 procent av infrastruktur, 36,5 procent av REITs (eller innehav med REIT-status) samt av 4,8 procent kassa. (Källa: UB AM)

Fondens tio största positioner per den 30 september. Portföljen utgjordes till 58,7 procent av infrastruktur, 36,5 procent av REITs (eller innehav med REIT-status) samt av 4,8 procent kassa. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR