Nordea Fonder: Åter under 5% i Dometic

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har sålt 1.022.771 aktier i fritidsfordonsunderleverantören Dometic och äger därmed 4,94 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att fondbolaget så sent som den 24 oktober ökade sitt innehav med 833.649 aktier, till 5,29 procent av kapitalet.

På fondnivå är Alfa, med 2,31 procent av kapitalet, den Nordeafond med störst innehav i Dometic. Därefter kommer Swedish Stars, med 1,40 procent, enligt Holdings per den 30 september.

Dometics aktie föll 16,2 procent den 25 oktober, då bolaget rapporterade sitt tredje kvartal.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR