Swedbank Robur: Över 5% för första gången i Gränges

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har ökat sitt ägande i aluminiumbolaget Gränges till 5,49 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Innan ökningen ägde fondbolaget 4,91 procent av kapitalet, enligt data från Holdings som även visar att Swedbank Robur kontinuerligt ökat innehavet från 0,3 procent med start i november 2017.

De Roburfonder med registrerat ägande per den 30 september är Allemansfond Komplett, Access Sverige samt Access Mix.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR