UB Nordamerika REIT: -2,7% i sept, ökat i Brookfield Property

STOCKHOLM (Fonder Direkt) REIT-värdepapper (real estate investment trust) föll tillbaka i september efter en stark utveckling det senaste halvåret, och den huvudsakliga orsaken var en plötslig stegring av räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen. I oktober har dock läget förändrats och REITs har presterat väl relativt den bredare marknaden, i det turbulenta marknadsklimatet.

Det skriver Aki Kostiander, som förvaltar UB Nordamerika REIT, i en kommentar.

Fonden noterade en nedgång om 2,7 procent i september och har sedan årsskiftet därmed stigit 5,6 procent per den 30 september. Jämförelseindex saknas och detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -5,4 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 11,0 procent.

Fondens utveckling i euro sedan starten i december 2014, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Fondens utveckling i euro sedan starten i december 2014, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Vad gäller portföljförändringar i september har fonden ökat i och befordrat innehavet Brookfield Property Partners till topp tio-listan, efter att bolaget förvärvat den framstående detaljhandelshyresvärden GGP till en attraktiv värdering, enligt förvaltaren.

Fondens tio största positioner per den 30 september 2018. Geografimässigt utgör USA 78,6 procent av portföljen, Kanada 12,2 procent samt Mexiko 5,6 procent. (Källa: UB AM)

Fondens tio största positioner per den 30 september 2018. Geografimässigt utgör USA 78,6 procent av portföljen, Kanada 12,2 procent samt Mexiko 5,6 procent. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR