Avanzas kunder minskade risken i oktober (OMS)

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Avanzas kunder gjorde 2,8 fondbyten per person i oktober, vilket var 3 procent färre än föregående månad, enligt ett pressmeddelande från Avanza.

Det turbulenta marknadsklimatet har lett till att nätbankens sparare dragit ned på risken, enligt sparekonomen Johanna Kull.

“Högre räntor i USA, svalare global konjunktur, en handelskonflikt mellan världens två största ekonomier och budgetdramatik i Italien, är alla ingredienser i den cocktail som lett till att oktober ser ut att bli den sämsta börsmånaden sedan finanskrisen. Privatspararna har svarat på turbulensen genom att minska risken och sälja aktiefonder”, säger Johanna Kull.

Bland Avanzakundernas mest köpta fonder i oktober återfinns inriktningarna företagsobligationer (som benämns som klart mest köpt), hedgefonder, läkemedel, guld och råvaror. Mest sålda var fonder av typen teknik, Nordamerika, Sverige, Europa och Asien.

Angående kundernas entusiasm för företagsobligationer kommenterar Johanna Kull:

“En företagsobligationsfond som placerar i företagskrediter med kortare löptid kan vara ett bra alternativ om man känner att man har en för hög risk i portföljen. Här är det bra att vara extra noggrann i sina fondval, så att man verkligen väljer en räntefond med låg risk och inte en som placerar i räntepapper med längre löptid”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR