Nordea Fonder: Under 5% för första gången i Nilörn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har minskat sitt innehav i etikettbolaget Nilörngruppen till snäppet under 5-procentsgränsen (4,99952) av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att minskningen innebär första gången fondbolagets ägande understiger 5 procent, sedan Nordea Fonder tog sin första position i december 2016. Som mest har fondbolaget ägt 9,72 procent av kapitalet, i maj 2017, då man också var bolagets näst största ägare.

I dagsläget är Nordea Fonder Nilörngruppens fjärde största ägare efter Traction, Mawer och Montanaro. De Nordeafonder med registrerat ägande är Småbolagsfond Sverige, Småbolagsfond Norden samt Nordic Small Cap.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR