• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Övergångsfas på obligationsmarknaderna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den ränteuppgång som setts på de amerikanska obligationsmarknaderna kan vara på väg att ske även i Europa. Sett i detta ljus är åtstramande penningpolitik ett nödvändigt ont för marknaderna, och särskilt för obligationsmarknaderna.

Det skriver kapitalförvaltaren ODDO BHF i en marknadskommentar, där de gör gällande att vi befinner oss i en övergångsfas i vilken ökande obligationsräntor kan leda till negativ avkastning på medellång sikt för statsobligationer.

Kapitalförvaltaren håller det samtidigt troligt att vi är på väg in i en tid av högre räntor för riskfyllda tillgångar, då dessa har varit överköpta under en lång lågränteperiod.

Vidare spår ODDO BHF att det kommer uppstå en tydligare skiljelinje mellan olika tillgångsklasser, som en följd av högre volatilitet, samt en högre korrelation mellan företagsobligationers prissättning och företagens finansiella resultat.

Kapitalförvaltarens slutsats är att man under denna övergångsperiod selektivt bör välja kort- samt medelfristiga företagsobligationer. Dessa tillgångar kommer enligt ODDO BHF på medellång sikt hjälpa till att “absorbera volatilitet” och leverera ränteavkastning, och man förordar här high yield, eller investment grade i det lägre spannet av kreditkvalitet.

Kapitalförvaltaren lägger dock till en brasklapp som kan vrida om övergångsfasens förutsättningar. Det gäller att svårbedömda geopolitiska risker kan komma att påverka, eller skjuta upp, de beslut från centralbankerna som ODDO BHF anser vara nödvändiga att ta.

I denna investeringsmiljö gäller det att vara konservativ och framför allt tålmodig, skriver kapitalförvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR