Sobi: Rapportnedgång slår mot Affärsvärldenfonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Sobis aktie faller som en sten på onsdagsförmiddagen, efter att bolaget rapporterat ett ebita-resultat över förväntan för det tredje kvartalet.

Sobi har dock sänkt ebita-prognosen något för helåret 2018 till 3,4-3,5 miljarder kronor, från tidigare 3,4-3,6 miljarder. Bolaget har nu inkluderat kostnader i prognosen, och dessa ingick inte i tidigare bedömningar.

Samtidigt kom försäljningen för blödarsjukaläkemedlet Alprolix in på 255 miljoner kronor under kvartalet, i egna regioner, att jämföra med analytikernas snittförväntningar om 279 miljoner kronor.

Aktien var som mest ned 17,5 procent på morgonen, men hade strax efter klockan 10 återhämtat sig något, till -13,9 procent, eller 184:40 kronor. Sobi-aktien är dock alltjämt upp 63,9 procent sedan årsskiftet.

I fondexponeringstoppen återfinns Affärsvärldenfonden, med 9,3 procent av fondens kapital i Sobi (portföljdatum 31 augusti). Viking Fonder Sverige är två på listan med 6,3 procent (31 juli), följt av Swedbank Robur Ny Teknik (5,6), Skandia Småbolag Sverige (4,3) samt Skandia Link Carnegie Sw Sm Cap (4,2) (samtliga tre 30 september). Bland dessa fem fonder har Ny Teknik och Skandia Småbolag minskat sina innehav i september, enligt data från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR