Blackrock: Bygg en motståndskraftig portfölj av kvalitetsbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den senaste tidens svaghet på aktiemarknaderna reflekterar inte denna rapportsäsongs resultat. Snarare handlar nedgångarna om osäkerhet kring hur uthålliga de starka vinsterna är, detta till följd av växande oro kring handelskonflikter och vilken påverkan detta kan få på globala leverantörskedjor.

Det skriver kapitalförvaltaren Blackrock i en marknadskommentar.

Blackrock konstaterar att ett flertal bolag i sina rapportkonferenser har pekat på de globala konsekvenserna av USA:s försämrade handelsrelation med Kina. Ökade tullar kan få vissa bolag att flytta sina leverantörskedjor från Kina, något som enligt Blackrock kan medföra betydande kostnader och potentiellt hota marginalerna i de kommande kvartalen.

Kapitalförvaltaren anser ändå att utsikterna för en robust global tillväxt 2019 med måttlig inflation är intakta, men att spannet av alternativa scenarier för bolagsvinsterna ser ut att ha breddats, i takt med ökade osäkerheter.

Blackrocks stalltips framöver är att bygga upp motståndskraft i portföljen genom att välja kvalitetsbolag, särskilt med starka balansräkningar och solida vinstutsikter. Denna typ av bolag återfinns främst i USA, och kapitalförvaltaren gillar särskilt teknologi- samt hälsovårdssektorn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR