Fidelity: Åter över 5% i Momentum Group

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Fidelity har åter tagit sig över femprocentsgränsen avseende kapital i Momentum Group, och äger nu precis över 5 procent.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

I oktober minskades innehavet med 308.936 aktier, från 5,9 till 4,8 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings. Det nu registrerade köpet omfattar 53.300 aktier.

Enligt den senaste uppdateringen är Nordic Fund den Fidelity-fond med störst innehav i Momentum Group, med 2,3 procent av aktiekapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR