Next Games: Inga svenska fondsmällar efter rapportnedgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Helsingforsnoterade mobilspelsbolaget Next Games rapporter intäkter på 13,4 miljoner euro för det tredje kvartalet (6,4) samt en ökande rörelseförlust om 10,7 miljoner euro (-2,1).

Mottagandet på marknaden är hittills inte nådigt, med en nedgång på 41 procent för dagen strax före klockan 12. Fredagens nedgång medför den lägsta kursnivån sedan introduktionen i mars 2017, och den nuvarande kursnivån 2,35 euro är 70 procent lägre än introduktionskursen 7,90 euro.

Fondägandet sett till portföljexponeringar är begränsat, med endast två fonder som viktat mer än 1 procent av portföljen i bolaget. Det gäller Danske Invest Suomen Pienyhtiöt, med 1,85 procents exponering, samt OP-Suomi Mikroyhtiöt, med 1,27 procent. Swedbank Robur är enda svenska fondbolag med ägande. Fonderna Robur Nordenfond samt Småbolagsfond Norden har viktningar om marginella 0,19 respektive 0,16 procent i Next Games. Det framgår av data från Morningstar per den 30 september.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR