• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Stark vinsttillväxt, men ingen brist på orosmoln

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerarna fokuserade på minsta svaghet i samband med rapportsäsongens prognoser, och trots en förväntad vinsttillväxt i år på 22 procent för amerikanska S&P 500 samt 9,6 procent för europeiska STOXX 600, föll globala aktiemarknader brant i oktober.

Det skriver Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, på nyhetsportalen Nextconomy.

En mer dämpad utveckling märks enligt Maria Landeborn i Norden, där färre bolag har överträffat förväntningarna vad gäller försäljning och vinst. Danske Banks bild är dock att detta har att göra med högt ställda förväntningar, enligt strategen, som konstaterar att nordiska bolag fundamentalt är inne i “en stark vinstcykel där energi, material och industri sticker ut med högst vinsttillväxt”.

Maria Landeborn skriver att riskaptiten har tryckts ned till följd av hög politisk risk, rädsla för stigande räntor och att konjunkturcykeln har toppat, och där det senare innebär att en lägre vinsttillväxt är att vänta.

Hon betonar dock att lägre tillväxt inte är samma sak som att en lågkonjunktur är på ingång, och konstaterar att den förväntade vinsttillväxten är hög både i år och 2019, vilket talar för aktier.

Bland orosmomenteten anges det stundande mellanårsvalet i USA, brexit-förhandlingar, budgetförhandlingar i Italien och handelskriget mellan USA och Kina. Danske Bank ser 60 procents sannolikhet för “eldupphåll” när USA:s och Kinas presidenter möts den 1 december.

Trots en inbromsande europeisk tillväxt bedömer Danske Bank recessionsrisken vara låg, detta då tillväxten ännu är “solid och över trend”.

Vidare menar Maria Landeborn att volatiliteten är här för att stanna, detta på grund av toppande tillväxt, stigande räntor och att den globala ekonomin är på väg in i den senare delen av konjunkturcykeln. För att hantera detta rekommenderar hon investerare att fokusera på sin långsiktiga strategi och rebalansera portföljen vid större korrektioner samt marknadsrallyn.

Danske Bank förutser att aktier kommer att ge högre avkastning än obligationer de kommande tolv månaderna, då låga men stigande räntor tynger obligationer, medan tillväxten och vinstutvecklingen samtidigt talar för globala aktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR