• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Fonder: Stor tillväxtmarknadsrabatt lockar till köp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktierabatten på tillväxtmarknader gentemot utvecklade marknader är nu uppe i 37 procent sett till bokfört värde. Detta efter att bland annat oro för handelskrig, högre räntor och politiska problem pressat ned MSCI:s tillväxtmarknadsindex till -15 procent sedan årsskiftet. Indexet noterar för tillfället cirka 980 - samma nivå som i början av 2010.

Det skriver SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris i en nyhetsuppdatering, med slutsatsen att det nu kan vara läge att agera som Warren Buffet förespråkar, och köpa när rädslan är som störst.

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

Alexandra Morris konstaterar att tillväxtmarknader historiskt har handlats till en rabatt på 20 procent mot utvecklade marknader sett till bokfört värde, och att densamma nu har ökat till 37 procent.

“Intressant nog visar siffror från Bloomberg att avkastningen på eget kapital i stort sett är detsamma för utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Med andra ord, en ordentlig rabatt”, skriver Alexandra Morris.

Förra gången rabatten var så stor var 2015 (37-38 procent) och därpå följde två goda år med uppgångar på 11 respektive 37 procent, tillägger hon.

Vad många så kallade värdeinvesterare bittert fått erfara de senaste åren är att en låg värdering långtifrån är en garanti för att en aktie kommer utvecklas väl. Alexandra Morris konstaterar att det finns andra komponenter än värderingar som spelar roll när världens investerare tar sina köp- och säljbeslut, och stakar ut vägen framåt för tillväxtmarknadernas börser. Den allmänna ekonomiska utvecklingen för tillväxtmarknadsländerna samt åt vilket håll dollarn går anser hon vara de två kanske enskilt viktigaste faktorerna att hålla koll på i sammanhanget.

Allt sammantaget menar Alexandra Morris att den långsiktiga bilden för tillväxtmarknaderna är intakt, och att i synnerhet de asiatiska länderna fortsätter att växa, bredda sina ekonomier samt expandera medelklassen.

“Baserat på allt detta kan det vara klokt att lyfta blicken lite och följa Warren Buffets råd”, avslutar investeringsdirektören.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR