Bodenholm: Köpt 1,8 mln aktier i Catena Media under oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonden Bodenholm, som ingår i Brummer & Partners multistrategifond, dyker upp som affiliatebolaget Catena Medias åttonde största ägare.

Enligt en ny ägarlista, per den 31 oktober, som bolaget lagt ut på sin hemsida, äger Bodenholm drygt 1,8 miljoner aktier i Catena Media.

Bodenholm har inte haft något publikt ägande sedan tidigare i ägardatatjänsten Holdings sammanställningar.

Posten motsvarar 3,3 procent av antalet aktier i bolaget och är värd drygt 200 miljoner kronor.

Bodenholm svenska aktieportfölj innehåller positioner i bland andra Kambi där fonden äger nästan 14 procent av aktierna, en post värd dryg 1 miljard kronor. Kambi var per den 28 september fondens största långa position, tätt följd av det Londonnoterade ID-säkerhetsbolaget Experian, enligt Bodenholms senaste månadsrapport.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR