Kapitalförvaltares kursfall orostecken - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svaga aktieutvecklingen för börsnoterade kapitalförvaltare kan ses som en prognos för börsutvecklingen framöver.

Det säger Morningstars analyschef Jonas Lindmark till Realtid apropå en artikel i Financial Times som beskriver hur noterade kapitalförvaltare tappat i värde sedan början av året. Bland annat har Invescos aktie fallit drygt 40 procent sedan årsskiftet. Dataplattformen Datastreams index över amerikanska noterade förvaltare är ned 18 procent sedan i januari och den europeiska motsvarande siffran är 22 procent ned, skriver Realtid.

“Om aktiekurser för fondbolagen med traditionella fonder faller så skulle en tolkning vara att investerarna ser en dyster framtid. Det motsvarar att det startas allt färre fonder med fundamental analys”, säger Jonas Lindmark.

Enligt Jonas Lindmark sänker marknaden aktiekurserna för förvaltarna när de ser en sämre börsutveckling, samtidigt som aktiva förvaltare kan ha mindre gynnsamma utsikter. Han menar att det är väldigt tydligt att investeringsflödena går till indexfonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Vissa ETF:er använder sig av så kallad smart beta eller strategisk beta, det vill säga att fonderna följer vissa förutbestämda strategier, till exempel hög direktavkastning eller låg volatilitet, säger Jonas Lindmark.

Han konstaterar att de enda svenska ETF:er som finns att köpa är Handelsbankens Xact, men att det finns desto fler utländska som till exempel Ishares, Lyxor eller Deutsche Banks x-trackers.

“Den typen av förvaltningsprodukter tar marknadsandelar medan de aktiva förvaltarna tappar. De sjunkande kurserna på noterade fondbolag tyder också på att denna trend verkar accelerera”, säger Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR