• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: -6,7% i okt, Autoliv & Boliden ut ur portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Konjunkturoro samt högre amerikanska marknadsräntor ledde till ett ras på 7,2 procent för Stockholmsbörsen i oktober, där framförallt cykliska bolag tog stryk. Aktiefonden Coeli Sverige sjönk 6,7 procent under månaden.

Det skriver fondens förvaltare Mattias Eriksson i en månadskommentar, där han konstaterar att de svenska verkstadsbolagen växlat från att signalera om en bättre efterfrågan, till att prata om en utplaning, samtidigt som sektorns vinster har börjat revideras ned.

Avkastning för Coeli Sverige och dess jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. (Källa: Coeli)

Avkastning för Coeli Sverige och dess jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. (Källa: Coeli)

Bland fondens innehav presterade norska NRC Group, verksamt inom järnvägsunderhåll, bäst under månaden, och steg 8,1 procent. Mattias Eriksson framhåller ett förvärv NRC presenterat (VR Track), som enligt honom kommer dubbla bolagets omsättning samt resultat, och medföra att det nya NRC Group blir den största nordiska aktören på området.

Portföljens största sänken i oktober var den norska it-distributören Atea samt byggkoncernen NCC, som bägge tappade 13 procent. Ateas fall kom trots att bolaget enligt Mattias Eriksson “redovisade ytterligare ett väldigt starkt kvartal den 18 oktober med en vinsttillväxt utanför Danmark på närmare 20 procent”.

Atea har haft problem i Danmark med en korruptionshärva, som bolaget nu enligt förvaltaren lagt bakom sig. Danmarks största offentliga inköpare valde i slutet av oktober Atea som leverantör för ett ramavtal, och detta avtal sätter i praktiken punkt för den oro som länge funnits kring Ateas danska verksamhet, skriver Mattias Eriksson.

NCC redovisade under månaden nedskrivningar och omvärderingar på 1.565 miljoner kronor, vilket var klart mer än vad marknaden hade väntat sig. Mattias Eriksson besökte bolagets kapitalmarknadsdag den 16 oktober och anser att presentationen överlag var positiv, där den nya vd:n Tomas Carlsson förmedlade sin syn på bolaget och strategin framåt.

“Nu är manegen krattad för att nå en rörelsemarginal på 4 procent”, skriver Mattias Eriksson.

Sett till portföljtransaktioner uppges Autoliv ha sålts i början av månaden, efter att ha köpts in så sent som i slutet av september.

“Osäkerheten kring den globala bilproduktionen är hög, framförallt i Kina och Europa, och vinstvarningarna har haglat i sektorn”, motiverar Mattias Eriksson försäljningen, och meddelar att fonden håller sig vid sidlinjen en tid, om än Autoliv har “exceptionellt goda förutsättningar relativt andra fordonsunderleverantörer”.

Trots att Boliden uppges göra mycket rätt, utgick aktien ur portföljen. Förvaltaren uppskattar inte det faktum att prisspekulation i metaller ger en påverkan på bolaget, samtidigt som han misstänker att konjunkturoro fortsatt kommer att tynga såväl metallpriser som Bolidens aktie. Fonden äger i detta läge hellre bolag med mer förutsägbara kassaflöden, där de interna möjligheterna att förbättra resultatet övertrumfar externa faktorer, enligt Mattias Eriksson.

På grund av den höga osäkerhetsnivån i skandalomsusade Danske Bank valde Coeli att avyttra det mesta av sitt innehav i oktober, framgår av kommentaren. Det finns enligt Mattias Eriksson en uppenbar risk för amerikanska böter, som gränsar till vad banken klarar av. Fokus på den amerikanska boten är stor och osäkerheten gör det vanskligt att äga aktien, enligt förvaltaren, som dock samtidigt slår fast att en kraftig bot nu är inprisad i aktien.

Vid en framåtblick förutspår Mattias Eriksson att högre räntor samt handelshinder talar för en försämrad efterfrågan, och detta bör enligt honom innebära att multiplar fortsätter kontraheras och vinstprognoser sänkas. Av de anledningarna består Coeli Sveriges portfölj av aktier där bolagsspecifika faktorer, och inte konjunkturen, styr vinstutvecklingen, skriver Mattias Eriksson.

Fondens fem största innehav per den 31 oktober. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 oktober. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR