• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: -2,8% i okt, ser köptillfälle på EM

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki klarade sig bättre än både tillväxtmarknader (EM) och utvecklade marknader i oktober, som trots kursrally sista dagarna blev en brutal månad för aktier.

Det framgår av en månadsrapport med förvaltarkommentar av Cathrine Gether och Fredrik Bjelland, som menar att fondens värdefilosofi ser ut att ha fått förnyat intresse hos investerare.

Avkastning för SKAGEN Kon-Tiki och dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

       Oktober   SÅ   Oktober    SÅ       

Fond     -2,8 (NOK) -18,1  -3,3 (SEK)  -11,0     
Jmf-index  -8,7 (USD) -15,7  -6,2 (SEK)  -5,9   

Bästa respektive sämsta portföljbidrag till SKAGEN Kon-Tiki avkastning i oktober. (Källa: SKAGEN Fonder)

Bästa respektive sämsta portföljbidrag till SKAGEN Kon-Tiki avkastning i oktober. (Källa: SKAGEN Fonder)

Största bidragsgivaren till fondens avkastning blev de brasilianska aktieinnehaven, som liksom landets valuta gynnades av utgången i presidentvalet där marknadsvänliga Bolsonaro vann och bidrog till marknadsoptimism, skriver förvaltarna.

Aktievinnare som lyfts fram i rapporten är brasilianska konglomeratet Cosan, som utannonserade en förenkling av verksamheten vilket lyfte bolagets aktie, samt köttproducenten Marfrig, som tjänade på övergången till en bättre kapitalallokeringsdisciplin och en lägre skuldsättning.

Bland månadens sämre innehav nämns Naspers, som uppvisade svag utveckling till följd av regulatorisk osäkerhet kring Tencent, samt fondens sydkoreanska innehav som har fått kämpa. Förvaltarna konstaterar att Hyundai, ett innehav som fortsatt har reducerats över sommaren, återigen redovisade svaga resultat.

Förvaltarna uppger även att de har minskat sin position i Banrisul efter en stark utveckling, trots att de gillar bolagets återhämtningsresa.

Vidare ser förvaltarna positiva tecken på ett skifte i marknadsdynamiken, där värdeaktier “återigen överavkastar i en miljö som är mer gynnsam sett till fondens investeringsfilosofi”.

Enligt rapporten handlas portföljen kring ett P/E-tal på 8 för 2019, samtidigt som tillväxtmarknader i stort handlas till P/E 10 för 2019. Förvaltarna anser att värderingarna har fallit till nivåer som innebär bra köpmöjligheter för långsiktiga investerare.

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 31 oktober. Portföljen består av 48 innehav, varav de tio största står för 37,6 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 31 oktober. Portföljen består av 48 innehav, varav de tio största står för 37,6 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR