Swedbank Robur: Flaggar ned i Coor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har minskat sitt innehav i Coor Service Management till 4,4 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Minskningen skedde från nivån 5,1 procent av kapitalet, och de Roburfonder med ägande i bolaget är enligt ägardatatjänsten Holdings Folksam LO Sverige, Sweden High Dividend samt Folksam LO Västfonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR