• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Global: -3,5% i okt, köpt tysk återförsäkringsgigant

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober var en svår månad för globala aktiemarknader som upplevde den brantaste nedgången på sex år. Aktiefonden SKAGEN Global visade stor motståndskraft mot nedgångarna och överpresterade dess jämförelseindex MSCI ACWI.

Det skriver fondförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en månadskommentar.

Avkastning för SKAGEN Global och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ    Oktober   SÅ         

Fond    -3,2 (NOK)  -0,2   -3,6 (SEK)  +8,4        
Jmf-index  -4,5 (NOK)  -1,3   -4,9 (SEK)  +7,2        

Bland fondens bästa bidragsgivare till avkastningen i oktober återfanns börsoperatören Intercontinental Exchange, telekomgiganten Comcast och försäkrings- och konsultkonglomeratet Marsh & McLennan. De tre bolagen har en stark och konkurrenskraftig ställning på respektive marknad och solida kassaflöden, vilket bidrog till att mildra effekterna av de skakiga marknaderna, skriver förvaltarna.

Portföljens sämsta bidragsgivare under månaden var skogsindustrikoncernen UPM, detaljhandelskedjan Home Depot och industri- och konsumentvarukonglomeratet 3M, där UPM och Home Depot backade till följd av makroosäkerheter, enligt förvaltarduon. Gällande 3M menar förvaltarna att bolagets återigen nedjusterade vinstprognoser bidrog till ytterligare prisnedgång.

SKAGEN Globals bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i oktober månad. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Globals bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i oktober månad. (Källa: SKAGEN Fonder)

Avseende portföljhändelser under månaden köpte fonden det tyska återförsäkringsbolaget Hannover Re. Förvaltarduon ser bolaget som en undervärderad återförsäkrare med förnuftiga åtaganden. Vidare har bolaget en företagskultur med låga kostnader samt ett genuint långsiktigt affärstänk väl i linje med förvaltarnas investeringsmandat, skriver de.

I tillägg till detta uppges förvaltarna ha tagit tillvara på utförsäljningen på aktiemarknaderna, genom att ta större positioner i tidigare portföljinnehav som var signifikant undervärderade.

Fonden sålde av sina innehav i fastighetsbolaget IRSA samt läkemedelsbolaget Novo Nordisk då förvaltarna ser en intensifiering av såväl konkurrens som regleringstryck på bolagens marknader. Positionerna avyttrades för att kunna finansiera bättre investeringsmöjligheter, skriver förvaltarna. Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen meddelar avslutningsvis att portföljen har en fortsatt attraktiv värdering.

Fondens tio största innehav per den 31 okt 2018. 37 aktier återfinns i portföljen, varav topp tio svarar för 43,7 procent av kapitalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 31 okt 2018. 37 aktier återfinns i portföljen, varav topp tio svarar för 43,7 procent av kapitalet. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR