• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF ProActif Europe: -2,4% i okt, minskat aktieexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Många orosmoment banade vägen för kraftiga nedgångar på aktiemarknaderna i oktober, och investerare läste de europeiska kvartalsrapporterna som att glaset var halvtomt.

Det framgår av en månadsrapport för den flexibla aktiefonden Oddo BHF ProActif Europe, som förvaltas av Pascal Riegis och Emmanuel Chapuis.

På indexnivå tappade EURO STOXX 50 NR 5,9 procent under månaden, DJ STOXX 50 3,8 procent samt MSCI Europe SMID Cap NR 7,5 procent. ODDO BHF ProActif Europe, vars aktieexponering uppgår till 30 procent av kapitalet netto, stod emot förhållandevis väl och sjönk 2,4 procent.

Avkastning för ODDO ProActif Europe och dess jämförelseindex (50% Euro Stoxx 50 NR + 50% EONIA TR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (EUR) SÅ    Oktober (SEK) SÅ      

Fond    -2,4      -4,5   -2,1      +0,7     
Jmf-index  -3,0      -3,3                 

Förvaltarduon radar i rapporten upp en lång rad skäl till aktiemarknadernas svaghet i oktober: Handelskriget mellan USA och Kina, president Trumps uppviglande kommentarer i upptakten till mellanårsvalet, en synbar avkylning i Kina, europeiska biltillverkares svårigheter att hantera den nya utsläppsstandarden Euro 6, samt fruktlösa samtal mellan såväl Bryssel och London angående Brexit som mellan Bryssel och Rom gällande den italienska budgeten.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden minskades under månadens början från 37 till 30 procent genom korta positioner i indexterminerna Stoxx 600 Food samt Stoxx 600 Health Care, både -5 procent av portföljen, skriver förvaltarna.

ODDO ProActif Europes nettoexponering mot aktiemarknaden, i procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO ProActif Europes nettoexponering mot aktiemarknaden, i procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Samtidigt öppnades en ny position i den tyska bromssystemtillverkaren Knorr-Bremse (mest känt bland svenska investerare för budstriden om Haldex, som slutade med tillbakadraget bud efter problem med myndighetsgodkännanden. Knorr-Bremse är Haldex näst största ägare med 14,9 procent av kapitalet). Pascal Riegis och Emmanuel Chapuis benämner Knorr- Bremse som en global ledare inom bromssystem för järnväg samt tung frakt, och tillägger att koncernen även tillhandahåller andra modultyper såsom automatiska dörrar och ventilationssystem för bussar och tåg.

Vidare minskades innehaven i Daimler och Ingenico, för att öka i teknikbolagen SAP och ST Microelectronics, vars aktier tappade mer än de två förstnämnda under månaden, enligt förvaltarna.

Oddo BHF ProActif Europes tio största aktiepositioner samt de ovan nämnda två derivaten (indexterminer). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Oddo BHF ProActif Europes tio största aktiepositioner samt de ovan nämnda två derivaten (indexterminer). (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR