• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: -7,6% i okt, Italien ut ur portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober blev en tuff månad för europeiska aktieindex med stora nedgångar. Skillnaderna mellan sektorer var stora, där defensiva aktier inom telekom, allmännytta, livsmedel och hälsovård, med en genomsnittlig nedgång om 2 procent, klarade sig bättre än samtliga mer cykliska sektorer, vilka tappade mellan 6 och 9 procent.

Det skriver fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport. Förvaltarna ansvarar för fonden ODDO BHF Avenir Europe, som fokuserar på små och medelstora bolag med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

Avkastning för ODDO BHF Avenir Europe och dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (EUR)  SÅ   Oktober (SEK) SÅ      

Fond    -7,6      -3,7   -7,3      +1,4     
Jmf-index -7,5      -5,8   -7,2      -0,8

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS

Jämfört med förra månadsrapporten har antalet innehav i ODDO BHF Avenir Europe minskats med två, vilket innebär att portföljen består av 43 aktier. En märkbar förändring sett till portföljens geografiska exponering är att Italien har utgått från listan och ersatts av Ungern (Italien stod för 1 procent av kapitalet, tillkommande Ungern 1,1 procent).

I övrigt är de geografiska vikterna i stort desamma, med en något större andel av kapitalet i Storbritannien och Sverige, samtidigt som Tyskland, Schweiz och Danmark fått en lägre vikt. Data från Morningstar visar att en förklaring till den ökade svenska portföljvikten är att innehavet i säkerhetsföretaget Securitas gått från 2,5 till 3,10 procent av kapitalet.

Sett till fondens innehavskomposition består de största indexavvikelserna i övervikter inom hälsovård och industri, samtidigt som portföljen är underviktad bank & försäkring, konsumenttjänster samt råvaror.

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar på såväl tre, fem, som tio års historik.

ODDO BHF Avenir Europes tio största aktieinnehav per den 31 oktober 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europes tio största aktieinnehav per den 31 oktober 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR