• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN m2: -4,2% i oktober, investerat i börsnykomling

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den höga volatiliteten på globala aktiemarknader i oktober inkluderade även fastighetssektorn. Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 tappade mark i absoluta termer, men överpresterade sitt jämförelseindex.

Det skriver förvaltaren Michael Gobitschek i en månadsrapport, där han påminner om att bolagens underliggande tillgångsvärden inte är lika volatila som aktiemarknaden.

Avkastning för SKAGEN m2 och dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI ex REITS NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Svenska kronor, i procent:

      Oktober  Sedan årsskiftet             

Fond    -4,2    +3,5                   
Jmf-index -4,5    -3,5                   

Som skäl för den höga oktobervolatiliteten nämner förvaltaren sänkta globala tillväxtutsikter från IMF, att den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan nådde sin högsta nivå sedan 2011, och europeiska orosmoln i form av fortsatt italiensk kris samt osäkerheter kring Brexit och tysk politik.

SKAGEN m2 gjorde under månaden en nyinvestering i Shurgard, den största Paneuropeiska operatören inom självmagasinering, med 228 lagringsplatser i sju länder.

Michael Gobitschek och SKAGEN uppges gilla bolagets segment på grund av en hög kassaflödesgenerering samt motståndskraftig intjäningsprofil.

Geografisk fördelning bland innehaven i SKAGEN m2, sett till portföljens tio största landvikter. I procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

Geografisk fördelning bland innehaven i SKAGEN m2, sett till portföljens tio största landvikter. I procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från brasilianska MRV, efter att bolaget knoppat av sin logistikverksamhet, skriver förvaltaren. Även nytillskottet Shurgard, som börsnoterades i Bryssel den 15 oktober, presterade väl. Erbjudandepriset i samband med bolagets notering fastställdes till 23 euro (efter ett indikativt spann om mellan 23 och 28 euro) och aktien stängde på 24,8 euro den 31 oktober. Sedan dess har Shurgardaktien fortsatt upp och handlas den 14 november till 26,4 euro.

De svenska innehaven Catena och D Carnegie tog enligt förvaltaren “en paus efter en solid utveckling” och var de aktier som gav sämst portföljbidrag under oktober.

Michael Gobitschek skriver att fondportföljen fortsatt, och ännu mer nu än innan marknadskorrektionen, handlas till attraktiva nivåer. Han anser att fastighetssektorn förblir attraktiv på grund av stabil och växande omsättning, låga finansieringskostnader samt solida kassaflöden.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 oktober. Portföljen består av 32 innehav, varav de tio största svarar för 50,5 procent av kapitalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 oktober. Portföljen består av 32 innehav, varav de tio största svarar för 50,5 procent av kapitalet. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR