• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -8,9% i okt, Tomra mot strömmen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober bjöd på breda nedgångar på de globala aktiemarknaderna, där vissa föll mer än vad som setts på flera år. Då nedgångarna sammanföll med rapportsäsongen kom bolag som förmedlade negativa nyheter att straffas hårt, medan belöningen för de som förmedlade positiva nyheter i många fall endast var att slippa kursfall.

Det skriver förvaltaren Charlie Thomas i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth, där han pekar på att den alltmer uppenbara inbromsningen i Kina påverkade ett antal portföljinnehav negativt under månaden.

Avkastning för Jupiter Global Ecology Growth och dess jämförelseindex (FTSE World TR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (EUR) SÅ   Oktober (SEK) SÅ      
Fond    -8,5      -8,9  -8,2      -4,0     
Jmf-index -5,1      +2,9  -4,8      +8,4     

Fondens underprestation relativt sitt jämförelseindex härleder Charlie Thomas till det allt trögare ekonomiska klimatet i Kina samt det faktum att fonden, till stor del på grund av dess inriktning, är överviktad industribolag. Industribolag drabbades särskilt negativt av månadens marknadsnedgångar, skriver han.

Exempel på portföljbolag som tyngde fondutvecklingen under månaden var vattenlösningsbolaget Xylem, som redovisade ett blekt tredje kvartal, samt miljökonsulten RPS Group, där en vinstvarning fick aktien att dala, enligt förvaltaren. Även kemi- och teknikinnehavet Johnson Matthey hade en tuff månad på börsen, med ett tapp på nästan hela 20 procent. Charlie Thomas skriver att nedgången skedde trots att bolagets kvartalsrapport inte innehöll några särskilda överraskningar. Vad som dock fick aktien på fall var oro för en inbromsande kinesisk bilmarknad, enligt förvaltaren, som konstaterar att aktiens utveckling underminerade fondens oktoberavkastning.

Vissa ljusglimtar fanns ändå att skönja i portföljen under månaden, trots en överlag dyster utveckling. Charlie Thomas lyfter här särskilt fram Tomra, Casella Waste Systems och Republic Services, som samtliga i sina rapporter uppvisade en fortsättning på en positiv operationell utveckling, enligt förvaltaren. Gällande norska avfallshanterings- och sorteringsbolaget Tomra pekar Charlie Thomas på att bolaget gynnats av den kinesiska så kallade “national sword”-policyn, vilken har satt stopp för att andra länder transporterar och lastar av avfall i landet. Detta har lett till att de berörda länderna har varit tvungna att investera i egna avfallshanteringssystem, vilket inneburit ökade affärer för Tomra och liknande bolag, förklarar förvaltaren. Tomras aktie steg 3 procent i oktober och hade per den 31 oktober stigit 59 procent sedan årsskiftet.

Vid en framåtblick konstaterar Charlie Thomas att bolag som fokuserar på klimat- och olika former av hållbarhetslösningar, trots att de har den långsiktiga tematiska trenden med sig, inte är immun mot de faktorer som har orsakat den nuvarande volatiliteten på de globala aktiemarknaderna.

“Som långsiktiga investerare förblir vi fokuserade på de fundamentala förhållandena bland vår sfär av hållbara investeringsteman och är fortsatt optimistiska kring den övergripande tillväxtpotentialen”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR