• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Insight: -8,6% i okt, minskat i Ericsson efter uppgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den ökade marknadsvolatiliteten är tuff i det korta perspektivet, men goda nyheter för aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight på sikt, eftersom den ökar aktivisters möjligheter att trycka på för positiv förändring hos fondens portföljbolag.

Det scenariot lyfts fram i en månadsrapport signerad förvaltaren Tomas Johansson.

Tomas Johansson. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tomas Johansson. (Källa: SKAGEN Fonder)

Avkastning för SKAGEN Insight och dess jämförelseindex (MSCI World NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         

Fond    -8,6 (NOK) -15,6  -9,0 (SEK) -8,3        
Jmf-index  -7,3 (USD) -2,3  -4,8 (SEK) +9,1        

Bäst avkastningsbidrag i oktober kom från General Motors och Ericsson. Gällande Ericsson skriver förvaltaren att positionen togs förra året, på grund av en kombination av undervärderad verksamhet och att aktivistfonden Cevian gick in i bolaget.

“Sedan dess har aktivisten skruvat upp temperaturen i styrelserummet och investeringstesen har utvecklats snabbare än förväntat”, skriver Tomas Johansson. Följt på en rad av goda resultat från bolaget uppges aktiepriset nyligen ha nått fondens riktkurs, varpå innehavet minskats betydligt för att sätta kapitalet i arbete i nya situationer.

Med situationer avses i sammanhanget lägen i aktier där en aktivist tagit en ofta betydande position (och i vissa fall styrelseplats), för att påverka bolaget i önskad riktning. Inte sällan handlar det om koncerner där aktivisten ifråga har en önskan att stycka upp olika delar för att synliggöra värde och driva aktieägarvärde.

Ett exempel är ABB, där Cevian också är storägare, och där Cevian i flera år legat på för en avknoppning av bolagets kraftdivision Power Grids. I oktober rapporterade Bloomberg, med hänvisning till anonyma, insatta källor, att ABB arbetar med rådgivare för att förbereda en avknoppning av Power Grids. Enligt uppgifterna kommer ABB:s styrelse troligen ta ett beslut i frågan innan årsskiftet.

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i oktober. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i oktober. (Källa: SKAGEN Fonder)

Japanska Teikoku Sen-I och tyska Thyssen Krupp var fondens största sänken under månaden. Tomas Johansson skriver att Teikoku Sen-I alltjämt är ett av fondens bästa portföljinslag i år, men att investerare i oktober tog hem vinster i aktien till följd av den uppskruvade marknadsvolatiliteten. Fondens investeringstes i aktien uppges dock vara intakt och SKAGEN ser enligt förvaltaren fram emot den kommande perioden, då bolaget håller sin årsstämma och då trycket på bolaget att implementera värdeskapande åtgärder väntas öka ytterligare.

“Insight har en portfölj med gravt undervärderade och ouppskattade bolag, där de fundamentala trenderna rör sig i rätt riktning, och där aktivister i allt större utsträckning blir katalysatorer för positiv förändring”, skriver Tomas Johansson.

Fondens tio största innehav per den 31 oktober. Fonden har totalt 33 innehav, varav de tio ovan har en portföljvikt om 50,3 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 31 oktober. Fonden har totalt 33 innehav, varav de tio ovan har en portföljvikt om 50,3 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR