• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -1,9% i okt, riktade emissioner på gång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börsnoterade alternativa investeringsfonden Baltic Horizon, som äger fastigheter i Baltikum, sjönk 1,9 procent i oktober och stängde månaden på kursen 13:50 kronor. Nedgången skedde i ljuset av att fondens substansvärde, NAV, sjönk 1,4 procent till 1:37 euro. Avkastningen sedan årsskiftet summerar därmed +8,9 procent per den 31 oktober, exklusive utdelningar.

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i oktober. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i oktober. (Källa: Infront)

Under oktober genomförde Baltic Horizon återköp av fondandelar till ett värde av 246.244 euro, då sammanlagt 187.791 andelar förvärvades till en genomsnittskurs om 1:31 euro.

Häromdagen meddelade Baltic Horizon Funds moderbolag Northern Horizon Capital att fonden under november och december ämnar genomföra så kallade private placements av nya fondandelar.

De nyemitterade fondandelarna kommer att riktas till institutionella investerare i utvalda europeiska länder, enligt ett pressmeddelande. De nya andelarna kommer att emitteras till ett pris motsvararande fondens senaste NAV, och intentionen uppges vara att ta in upp till 20 miljoner euro, för att finansiera nya förvärv i enlighet med fondens investeringspolicy.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR