• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: -0,6% i okt, ser ökande volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En skoningslös och volatil månad för aktier bidrog till att de flesta index föll mer än på flera år och nästan samtliga tillgångsslag drabbades.

Ökningen i marknadsvolatiliteten har sin huvudsakliga orsak i att amerikanska centralbanken (Fed) minskar sin balansräkning och höjer räntorna. Dessutom kommer Europeiska centralbanken sannolikt att avsluta sitt kvantitativa lättnadsprogram inom kort, vilket lär förvärra likviditetsåtstramningen ytterligare.

Det skriver Ariel Bezalel, förvaltare för räntefonden Jupiter Dynamic Bond, i en månadskommentar.

Avkastning för Jupiter Dynamic Bond och dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor (för fonden), i procent:

      Oktober (EUR) SÅ    Oktober (SEK) SÅ      

Fond    -0,6      -4,2   +0,2      +0,9     
Jmf-index -0,8      -3,3

De senaste fem åren, i euro. (Källa: Jupiter AM)

De senaste fem åren, i euro. (Källa: Jupiter AM)

Innehavet i amerikanska statspapper uppges ha varit den huvudsakliga orsaken till fondens negativa avkastning, trots investerares flykt från riskfyllda tillgångar. Trots att statspapper rusade under månadens andra hälft, var detta inte tillräckligt för att uppväga de skarpa nedgångarna under oktobers första halva, skriver förvaltaren.

Bland fondens positiva avkastningsbidrag nämner förvaltaren australiska statsobligationer och portföljens kreditswappar inom amerikanska och europeiska high yield-obligationer.

Företagsobligationer i tillväxtmarknader, särskilt i Ryssland och Brasilien, samt konvertibler i guldgruvor bidrog även de positivt till fondens avkastning, enligt förvaltaren.

I rapporten framkommer att fondens valutahedgade exponering mot australiska statsobligationer stegvis har utökats i ljuset av den allt svagare bostadsmarknaden, och fortsatta tecken på bostadsmarknadsstress hos australiska konsumenter.

Förvaltarteamet fortsätter att positionera fonden inför en mer oförutsägbar miljö under de kommande 12-18 månaderna, uppger Ariel Bezalel, som även bedömer att volatiliteten sannolikt kommer att öka i takt med att Fed fortsätter höja räntorna och minska balansräkningen.

Förvaltaren framhäver att en likvid portfölj bestående av högkvalitativa tillgångar är av central betydelse för att kunna minska risken för nedsida. Därför fortsätter förvaltarteamet att upprätthålla en inriktning på så kallad barbell-strategi, som balanserar medel- och långdaterade amerikanska och australiska statspapper, samt ett selektivt förhållningssätt gentemot företagskrediter och tillväxtmarknader, skriver förvaltaren.

Ariel Bezalel betonar att från och med början av 2019 kommer centralbanker börja nettosälja tillgångar för första gången sedan Fed lanserade kvantitativa lättnader under 2009. Med en amerikansk dollar som klättrar högre i takt med att Fed höjer räntan, menar förvaltaren att det inte kommer som någon överraskning att förflyttningen av global likviditet påbörjades i tillväxtmarknader, som sitter på stora högar av dollarskuld. Förvaltaren förutser att avmattningen i tillväxtmarknader oundvikligen även kommer att spridas till utvecklade ekonomier.

Vidare ser Ariel Bezalel flera tecken på att den amerikanska ekonomin är i ett väldigt sent skede av cykeln, och uppger att förvaltarteamet har föredragit att vara för tidiga snarare än för sena med att positionera fonden försiktigt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR