• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Fr Real Assets: -2,3% i okt, bred rebalansering genomförd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets, som investerar i aktier, klarade sig relativt väl under “röda oktober”. Fonden tappade 2,3 procent, medan nedgångarna för MSCI World NR EUR och MSCI Emerging Markets NR EUR summerade 5,0 respektive 6,4 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

UB EM Frontier Real Assets har sjunkit 5,8 procent sedan lansering den 30 maj 2018. Indexerat till 100, i basvalutan euro och per den 31 oktober. I svenska kronor tappade fonden 2,2 procent i oktober, vilket innebär -4,9 procent sedan start. Fonden har inget jämförelseindex. (Källa: UB AM)

UB EM Frontier Real Assets har sjunkit 5,8 procent sedan lansering den 30 maj 2018. Indexerat till 100, i basvalutan euro och per den 31 oktober. I svenska kronor tappade fonden 2,2 procent i oktober, vilket innebär -4,9 procent sedan start. Fonden har inget jämförelseindex. (Källa: UB AM)

Förvaltarna konstaterar att Kinas, Taiwans och Sydkoreas tunga vikter i MSCI EM har agerat sänke för indexet, då dessa länders börser har underpresterat marknaden under åtskilliga månader. UB EM Frontier Real Assets har undvikit att drabbas av detta, eftersom inget av länderna ingår i fondens investeringssfär, fortsätter de.

Ett land som däremot ingår är Brasilien, där både aktier och valuta såg ett uppsving i efterdyningarna av landets presidentval, då Jair Bolsanaro tog hem presidentposten. För Mexiko var utvecklingen desto tyngre i oktober, och det negativa sentimentet förstärktes mot månadens slut. Bakgrunden till svagheten var enligt förvaltarna den nyligen valda presidenten Obradors beslut att skrota det nya flygplatsprojektet i Mexico City, vilket lämnade projektets obligationsinnehavare svävande i ovisshet. Fonden minskade under månadens början sin portföljvikt i mexikanska flygplatsbolag, och använde likviderna till investeringar i Asien och Ryssland, skriver förvaltarna.

Vidare skedde en mer bredbaserad rebalansering av portföljen under mitten av månaden, då vikter i på senare tid väl presterande aktier minskades, delger förvaltarduon.

Brasilianska Cia Saneamento Basico har seglat upp som fondens största innehav på den 31 oktober (plats nummer nio vid förra månadsskiftet). Bolaget är verksamt inom vattenhantering, där rörelsen inkluderar såväl behandling som distribution. (Källa: UB AM)

Brasilianska Cia Saneamento Basico har seglat upp som fondens största innehav på den 31 oktober (plats nummer nio vid förra månadsskiftet). Bolaget är verksamt inom vattenhantering, där rörelsen inkluderar såväl behandling som distribution. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR