• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -2,6% i okt, stod emot börsfallen hyfsat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober blev en turbulent månad, men fonden UB Nordamerika REIT, som fokuserar på REITs och fastighetsaktier, klarade sig bra relativt breda aktieindex. De fastighetssektorer i USA som avkastade bäst var hälso- och sjukvård och självförvaring, medan tydliga eftersläntrare blev kontor, logirelaterat samt datacenter.

Det skriver fondförvaltaren Aki Kostiander i en kommentar.

Fonden noterade en nedgång om 2,6 procent i oktober, vilket ger en avkastning hittills i år om 2,9 procent per den 31 oktober. Fonden saknar jämförelseindex och siffrorna gäller i basvalutan euro. Mätt i svenska kronor sjönk fonden 2,4 procent i oktober och har sedan årsskiftet stigit 8,3 procent.

Utveckling i euro sedan fondstart i december 2014, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Utveckling i euro sedan fondstart i december 2014, indexerat till 100. (Källa: UB AM)

Logisektorn har historiskt varit känslig för makronyheter, skriver förvaltaren och poängterar att sektorn är något volatil även under normala marknadsförhållanden.

Den negativa avkastningen för datacenterinnehav (ned 10 procent på en månad) utlöstes av resultatmissar och konservativa prognoser, uppger förvaltaren. Han betonar dock att datacenter har varit en av de bäst avkastande sektorerna i flera år och att förväntningarna är relativt höga, vilket lett till att resultatmissar straffas hårt, särskilt under oroliga situationer på marknaden.

Vidare skriver förvaltaren att kanadensiska REIT-värdepapper hade en relativt stabil månad, och då den kanadensiska dollarn höll sig stadig under hela månaden var den negativa avkastningen i oktober försumbar.

Fondens tio största positioner per den 31 oktober 2018. Geografimässigt utgör USA 78,6 procent av portföljen, Kanada 12,5 procent samt Mexiko 4,6 procent. (Källa: UB AM)

Fondens tio största positioner per den 31 oktober 2018. Geografimässigt utgör USA 78,6 procent av portföljen, Kanada 12,5 procent samt Mexiko 4,6 procent. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR