UBS EOS: -6,3% i oktober, korta positioner gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett högt säljtryck i oktober ledde till att europeiska aktieindex föll 5,3 procent (räknat i euro). Nedgången tros ha orsakats av en skarp uppgång i obligationsräntor, och marknadssentimentet förblev negativt. Därutöver bidrog faktorer som åtstramning av finansiella förhållanden, en försiktigare global tillväxt, handelsspänningar samt en ökad geopolitisk risk till den negativa börsutvecklingen i oktober.

Det skriver Maximilian Anderl och Jeremy Leung, som förvaltar lång/kort-aktiefonden UBS European Opportunity Unconstrained (EOS), i en månadskommentar.

Avkastning för UBS EOS och dess jämförelseindex (MSCI Europe NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ    Oktober   SÅ         
Fond    -6,3 (SEK)  +6,7   -6,3 (SEK) +6,7        
Jmf-index  -5,3 (EUR)  -4,5   -5,1 (SEK) +0,6   

I samband med årets tredje rapportsäsong drabbades vissa europeiska företag av betydande nedgraderingar i vinst per aktie, skriver förvaltarna, som även noterar att investerare under börsnedgången växlade över från tillväxt- och momentumaktier till värdebolag.

I rapporten konstateras att fonden presterade sämre än sitt jämförelseindex under månaden, då portföljens långa innehav tappade i värde medan de korta positionerna bidrog positivt till avkastningen.

Sett till de långa positionerna uppges avkastningen ha varit negativ för portföljbolag inom råvaror och energi samt IT, där den sistnämnda sektorn var den sämst presterande för månaden.

Bland fondens korta positioner bidrog energisektorn starkt till avkastningen, enligt förvaltarna. Detta till följd av en lyckad blankningsposition i ett olje- och gasservicebolag, vars aktie föll efter en rapportbesvikelse. Förvaltarna uppger att även fondens blankningspositioner inom råvaru- och finansbolag bidrog positivt till följd av ett aggressivt säljtryck.

Förvaltarna anser att den övergripande ekonomiska bilden är mindre tydlig i dag jämfört med den avmattning de såg under 2015, återhämtningen under 2016 samt vad de kallar för synkroniserad tillväxt under 2017. De förutser att den globala tillväxten kommer att vara mindre synkroniserad i framtiden och betonar att vissa länder även upplever en inbromsning, samt att marknadsvolatiliteten kommer att vara högre framöver jämfört med 2017.

Vidare poängterar förvaltarna att USA har positionerat sig fördelaktigt i den ekonomiska cykeln, då tillväxten förblir relativt robust och företagen tjänar på skattereformen. Förvaltarna förväntar sig dock att detta kommer att normaliseras över tiden.

Vad beträffar Europa konstaterar förvaltarduon att ledande indikatorer har fallit från sina toppar, men menar att nivåerna är fortsatt hälsosamma. Europeiska vinster beräknas bli lägre än amerikanska, men bolagen åtnjuter medvind i form av svagare valuta och det stigande oljepriset, skriver de.

Trots stark sysselsättningsdata har den underliggande inflationen i Europa och USA inte ökat avsevärt, konstaterar förvaltarna vidare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR