• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Selektiv high yield-portfölj ska lotsa fonden rätt i osäkert läge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) High Yield-marknaden föll som helhet med 0,84 procent i oktober, under en turbulent månad då många orosmoln tornade upp sig. Sämst presterade cykliska sektorer som transport, bilindustri och råvaror, med high yield-nedgångar på 1,90, 1,85 respektive 1,69 procent. Mest motståndskraft återfanns inom energi och allmännytta (+0,62, -0,17 procent).

Det framgår av en månadsrapport för räntefonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, med förvaltarkommentarer från Alain Krief och Olivier Becker. Fonden är av typen “target-date”, och de företagsobligationer som ingår i portföljen har en löptid som inte får passera sex månader och en dag efter 31 december 2025.

Förvaltarna Alain Krief och Olivier Becker, som har ett kreditteam på nio personer till sin hjälp, investerar i en diversifierad portfölj av företagskrediter inom high yield (mellan BB+ och CCC+ hos Standard & Poor’s, eller motsvarande), enligt rapporten. Fonden lanserades i januari i år och hade vid oktobers utgång 269 miljoner euro under förvaltning.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS

Avkastning för ODDO BHF Haut Rendement 2025 under månaden och sedan fondstart (FS) den 12 januari 2018. Fonden saknar jämförelseindex. I basvalutan euro och omräknat till svenska kronor, i procent per den 31 oktober:

    Oktober (EUR) FS    Oktober (SEK) FS         

Fond  -1,47     -1,30   -1,22     +3,83       

Sett till portföljförändringar uppges fonden under månaden ha deltagit i emissionsutgivningar från energibolaget UGI samt Playtech, som bland annat utvecklar livekasinolösningar. På sekundärmarknaden ökade fonden exponeringen mot Gestamp, Faurecia och Nexi. Samtidigt stängdes positionerna i CMC di Ravenna, Hema och Lycra, skriver förvaltarna.

Portföljinnehavens sektor- och geografiska fördelning. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljinnehavens sektor- och geografiska fördelning. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid en framåtblick anser Alain Krief och Olivier Becker att ökade geopolitiska risker samt en inbromsning i den globala ekonomin är klart oroande. Dock menar de att premien för high yield-krediter i allt väsentligt har prisat in denna nya miljö, och pekar på att premien har dubblats sedan ett år tillbaka.

“Vi anser att spreadnivåerna är attraktiva, givet att den globala ekonomin fortfarande är i en uppåttrend”, skriver förvaltarna. De avslutar: “Vi förblir optimistiska till tillgångsklassen high yield i ljuset av den betydande omvärderingen på marknaden, och går framåt med en försiktig urvalsmetodik till följd av högre osäkerhet”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR