Finans: Fördel aktier inför 2019, men obligationer nödvändig del i portföljen - strateg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2018 kan bli det första ordentliga minusåret (-0,9 procent 2015) för globala aktiemarknader sedan 2011, och världsindex MSCI World hade per den 20 november backat 4,4 procent sedan årsskiftet i dollartermer. Vad som såg ut att gå mot ett hyggligt börsår, med en uppgång för världsindex om 5,4 procent per den 30 september, ställdes i oktober på sin ända med betydande nedgångar på globala aktiemarknader.

MSCI World NR USD sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)

MSCI World NR USD sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)

Handelskrig mellan USA och Kina, osäkerhet gällande Storbritanniens utträde ur EU, oro kring fortsatta räntehöjningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) samt italienska budgetbekymmer återfinns bland de faktorer som enligt bedömare plötsligt strypt riskviljan på de finansiella marknaderna.

Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn förutser att den på senare tid ökade marknadsvolatiliteten (svängningarna) kommer fortsätta framöver.

“Handelskriget kommer sannolikt att mullra vidare en bit in i 2019. Hur många räntehöjningar Fed signalerar och genomför, och hur räntekurvan utvecklas blir viktiga frågor. Både handelskriget och Fed kommer att bidra till fortsatt volatilitet på marknaden”, skriver hon i en kommentar till Fonder Direkt.

Trots orosmolnen är Danske Bank av uppfattningen att aktier kommer utvecklas bättre än obligationer 2019. God vinsttillväxt talar för aktier, samtidigt som obligationer, på grund av det låga ränteläget, redan i utgångsläget ger en mycket låg avkastning, enligt Maria Landeborn. Hon tillägger att räntorna är på väg upp, vilket ger en motvind för obligationer. Strategen menar trots det att obligationer är en nödvändig del i en portfölj, eftersom de kan stabilisera och bevara värde när aktiemarknaden skakar. Maria Landeborn anser att det kan vara rimligt att välja europeiska eller amerikanska företagskrediter av god kreditkvalitet, så kallad investment grade, hellre änstatsobligationer.

Även Carnegie Fonders Magnus Gustafsson, förvaltare för fonden Carnegie Total, tror på fortsatt volatilitet och menar att riskerna för ekonomiska bakslag har ökat.

“Efter nio års uppgång närmar vi oss slutet av konjunkturuppgången. Nuvarande börsoro speglar ökande nedåtrisker i ekonomin. Vi befinner oss definitivt i en mogen marknad, vilket leder till att det är betydligt svårare att analysera och tolka makroekonomiska signaler”, skriver han till Fonder Direkt.

Volatilitetsindex VIX, som mäter den premie investerare måste betala för att handla optioner kopplade till det amerikanska storbolagsindexet S&P500. En hög premie indikerar hög osäkerhet på marknaden, och VIX kallas ibland för skräckindex. (Källa: Infront)

Volatilitetsindex VIX, som mäter den premie investerare måste betala för att handla optioner kopplade till det amerikanska storbolagsindexet S&P500. En hög premie indikerar hög osäkerhet på marknaden, och VIX kallas ibland för skräckindex. (Källa: Infront)

Ett av årets teman på finansmarknaderna har i övrigt varit en stark amerikansk dollar, vilket har satt tillväxtmarknader under press. Särskilt länder med hög dollarskuldsättning har drabbats, då svaga inhemska valutor lett till en tyngre skuldbörda. Detta har inte minst gett avtryck på aktiemarknaderna, där många index noterar tvåsiffriga nedgångar i procent sedan årsskiftet. Det breda MSCI Emerging Markets har hittills i år tappat drygt 14 procent i värde, i dollar mätt.

“För den riskvillige kan det snart vara läge att våga öka sin tillväxtmarknadsexponering. Värderingsskillnaden mellan emerging- och developed markets är på historiskt höga nivåer. EM-aktier har pressats en hel del och är nu på väldigt låga nivåer, kring tidigare bottnar, med ett P/E kring 10,5 gånger. Viktigt är dock att komma ihåg att USA håller taktpinnen. Om vi börjar se signaler på inbromsning kommer det påverka investeringsklimatet för samtliga marknader”, enligt Magnus Gustafsson.

Och just en amerikansk inbromsning är något investmentbankerna JP Morgan och Goldman Sachs båda nyligen har varnat för inför 2019. En trögare amerikansk ekonomi framöver skulle dock paradoxalt nog kunna visa sig positivt för aktiemarknaderna, om det får Federal Reserve att dra i bromsen gällande räntehöjningar. Detta då högre räntor gör det dyrare för företag att låna samt leder till att obligationer blir ett attraktivare investeringsalternativ relativt aktier.

Federal Reserve har aviserat en räntehöjning i december samt ytterligare tre nästa år. Den tidigare hedgefondförvaltaren Jim Cramer har under hösten uttryckt skarp kritik mot Fedchefen Jerome Powell, som han påstår inte tagit notis om underliggande svagheter i ekonomin, exempelvis inom bostadssektorn. Jim Cramer har vid ett flertal tillfällen på tv-kanalen CNBC uppmanat Fed att nöja sig med decemberhöjningen, för att sedan avvakta den ekonomiska utvecklingen innan centralbanken går vidare med fler höjningar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR