• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro Credit Short Duration: -0,25% i okt, anser krediturval avgörande för positiv avkastning framöver

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska high yield-marknaden var pressad i oktober och ränteskillnaderna (spreadarna) utökades med 54 baspunkter till 383 baspunkter. Det europeiska high yield-segmentet sjönk 0,91 procent under månaden, och hittills i år noteras en nedgång om 0,53 procent.

Det skriver Alexis Renault, Thomas Rentsch och Haiyan Ding, som förvaltar räntefonden ODDO BHF Euro Credit Short Duration, i en månadsrapport.

Avkastning för ODDO BHF Euro Credit Short Duration under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Fonden saknar jämförelseindex. I basvalutan euro och omräknat till svenska kronor, i procent:

    Oktober (EUR) SÅ    Oktober (SEK) SÅ       

Fond  -0,25     -0,37   +0,01     +4,94

Fondens avkastning i basvalutan euro sedan startdatum i augusti 2011 (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens avkastning i basvalutan euro sedan startdatum i augusti 2011 (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Som huvudsaklig orsak till det negativa marknadssentimentet nämner förvaltarna månadens nyheter kring Italien, där EU-kommissionen avfärdat landets förslag på budgetunderskott, samt kreditvärderingsinstitutet Moody’s sänkt Italiens kreditbetyg. Även svagare data gällande inköpschefsindex för euroområdet och Kina anges som en väsentlig orsak bakom marknadsutvecklingen.

I rapporten framhävs också att bolagsresultaten visade tecken på svaghet, särskilt i de cykliska sektorerna fordon och kemikalier. Nyemissionsaktiviteterna var dämpade under månaden, skriver förvaltarna, som konstaterar att utgivningarnas sammanlagda summa “endast” uppgick till 4 miljarder euro.

Fonden fortsatte att försiktigt återinvestera erhållna kuponger i syfte att säkerställa en hög investeringskvot, uppger förvaltarna.

I slutet av oktober uppgick fondens allokering mot high yield till 75 procent av kapitalet, medan företagsobligationer med god kreditvärdighet (investment grade), inklusive likvida medel, utgjorde resterande 25 procent, skriver förvaltarna. Vidare meddelar förvaltarteamet att fonden håller en låg duration, där omkring 35 procent av portföljens innehav löper ut i slutet på 2019.

Förvaltarna förutser en högre volatilitet på den europeiska high yield-marknaden framöver. Som skäl till det anger de den europeiska centralbankens åtstramningar, ökande räntor, politiska händelser såsom Italien, ökade fondutflöden och fortsatt ekonomisk svaghet. De skriver även att fondens krediturval förblir avgörande för att uppnå en positiv avkastning i denna miljö av högre idiosynkratisk risk.

ODDO BHF Euro Credit Short Durations tio största obligationsinnehav, samt ett derivat i form av en kort position i tyska statspapper. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro Credit Short Durations tio största obligationsinnehav, samt ett derivat i form av en kort position i tyska statspapper. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR