• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Förvaltaren om en lyckad blankningshistoria

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När det skakar på aktiemarknaderna kan så kallade blankningar vara ett sätt att trots fallande börser skapa avkastning. I ett inlägg på kapitalförvaltaren Jupiter AM:s hemsida delar strategichefen James Clunie, förvaltare för fonden Jupiter Global Absolute Return, med sig av ett exempel på en lyckad blankningsaffär.

Fonden är aktiefokuserad och av typen lång/kort, där förvaltarteamet tar långa positioner i aktier de tror kommer stiga, samtidigt som de kortar bolag där man ser nedsida i aktiekursen. Faller aktierna från den nivå fonden tagit sin korta position (eller blankningsposition), stiger värdet på positionen. I praktiken lånar blankaren aktier av en befintlig aktieägare, för att omgående sälja dessa i marknaden. Positionen stängs sedan genom att aktierna köps tillbaka och återlämnas till den utlånande aktieägaren.

Aktien ifråga är det amerikanska stormarknadsbolaget Kroger. En kollega till James Clunie hade noterat en stadigt uppåtgående trend för aktien, samtidigt som flera värderingsmått indikerade att den var övervärderad. Kollegan Sebastian Radcliffe, specialiserad på amerikanska aktier, uppmärksammade James Clunie på detta, och argumenterade för att Krogers försäljning var på väg att bromsa in. Denna investeringsidé verkade intressant, och efter att ha kört aktien genom Jupiters trestegsprocess, valde James Clunie att gå vidare och initiera en kort position.

“Kroger såg ut som en bra blankning. Aktien framstod som övervärderad, med skörheter och en negativ katalysator”, skriver strategichefen.

James Clunie framhåller att Kroger är ett bra bolag, men att ett bra bolag kan ha fel aktiepris. De första dagarna efter positionens start steg dock aktien i linje med den övriga marknaden, något som fick Jupiter att bygga upp sin position. Strax därefter rapporterade Kroger ett kvartalsresultat som sågs som en besvikelse, aktien föll något och började även underprestera den bredare marknaden, skriver Clunie. Nästa kvartalsrapport innebar ytterligare en besvikelse och aktien föll denna gång brant, enligt Clunie, som skriver att det nu var uppenbart att bolagets försäljningstillväxt hade stagnerat, och att detta på allvar började prisas in i aktiekursen.

Krogers aktiekurs sedan maj 2016, då Jupiter blankade aktien. (Källa: Infront)

Krogers aktiekurs sedan maj 2016, då Jupiter blankade aktien. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR