• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Equity Biotech: -13,6% i okt, biotekniksektorn attraktivt värderad enligt förvaltarna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Volatiliteten var ihärdig i oktober, vilket satte avtryck i biotekniksektorn. Det amerikanska mellanårsvalet samt makroekonomisk oro ledde till att investerare flydde risk, och särskilt i småbolag.

Det skriver Nathalie Lötscher Petrus, Matthew Konosky och Christian Suter, som förvaltar aktiefonden UBS Equity Biotech, i fondens månadskommentar.

Avkastning för UBS Equity Biotech och dess jämförelseindex (MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index R) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (USD) SÅ    Oktober (SEK) SÅ      
Fond    -13,6     -7,7   -11,2     +3,0     
Jmf-index  -14,8     -5,7   -12,5     +5,2

Fondutveckling sedan 2008. (Källa: UBS)

Fondutveckling sedan 2008. (Källa: UBS)

Fondens exponering mot det i Nederländerna baserade biofarmaceutiska bolaget Argenx gynnade portföljen, under en i övrigt tung månad. Aktien steg efter att bolaget presenterat proof-of-concept-data för blödarsjukdomen immun thrombocytopenia, enligt förvaltarna. Även den kommande hematologikonferensen ASH Conference, arrangerad av American Society of Hematology, uppges ha gett draghjälp till kursen. Detta då ytterligare avläsningar inom Argenx pipeline väntas ske när denna går av stapeln i början av december. Bland övriga positiva portföljinslag i oktober återfanns USA-baserade Immunomedics.

De innehav som bidrog mest negativt var Seattle Genetics och Tesaro, enligt kommentaren. Seattle Genetics missade analytikernas försäljningsestimat, samtidigt som frågetecken uppstod rörande marknadspotentialen för Adcetris, skriver förvaltarna. Adcetris är bolagets läkemedelskandidat mot blodcancersjukdomen Hodgkins lymfom. Försäljningssiffrorna för bolaget Tesaros kemiska sammansättning inom äggstockscancer uppges även de ha kommit in som en besvikelse.

(Källa: UBS)

(Källa: UBS)

Ovan UBS Equity Biotechs tio största innehav per den 31 oktober. Amerikanskt baserade innehav står för 93 procent av kapitalet i portföljen. Två och trea kommer Schweiz och Frankrike, med 2,9 respektive 2,1 procent.

Förvaltarteamet anser att biotekniksektorn är attraktivt värderad, och ser stor potential inom små- och medelstora bolag inom sektorn, skriver de.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR