Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
State Street UK Index Equity   Large blend   Large value 
Nomura Fds Diversified Growth   Large blend   Mid blend  
Jupiter India Select       Mid blend    Mid growth 
SEB Swedish Value Fund      Large blend   Large growth
MS INVF Global High Yield Bond  Small growth   Small blend 
BGF World Gold A2         Mid blend    Mid growth 
Dimensional Global Targeted Value Mid value    Small value 
Man GLG Unconstrained Emerg Eq  Large growth   Large blend 
JPM Global Macro         Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR