• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Möjligheter efter börsnedgångar, men vanskligt fixera sig vid värderingar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ingen recession i sikte, men globala ekonomiska indikatorer kommer fortsätta revideras ned, och en normalisering av centralbankers penningpolitik innebär att investerare behöver anpassa sig till en mindre gynnsam miljö för aktier.

De ståndpunkterna förmedlar den fransk-tyska kapitalförvaltaren ODDO BHF i ett strategidokument, där de konstaterar att eurozonens tillväxt justerades ned från 2 till 1,5 procent i den senaste PMI-undersökningen. I USA ser det bättre ut, med en tillväxt på 3,5 procent i det tredje kvartalet 2018, men som väntas sakta in till 2,5 procent 2019.

Samtidigt har aktiemarknaderna varit snabba med att prisa in de mer dämpade utsikterna, vilket har fått värderingsmultiplar världen över att kontrahera.

Utveckling för aktiers P/E-tal i USA, Europa samt Japan de senaste fem åren. De streckade linjerna markerar femårssnitt. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Utveckling för aktiers P/E-tal i USA, Europa samt Japan de senaste fem åren. De streckade linjerna markerar femårssnitt. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Börsnedgångarna har emellertid fört med sig att det finns möjligheter att ta vara på, enligt ODDO BHF, som lyfter fram det franska däckbolaget Michelin som ett exempel på en aktie där marknadskorrektionen har varit överdriven. Michelin har straffats hårt på börsen i år, med en nedgång på 23 procent, och enligt ODDO BHF handlas nu aktien till sin lägsta värdering på tio år, med ett P/E-tal på 8 för innevarande år. Medan kapitalförvaltaren är medveten om att bilsektorn undergår stora förändringar, anser de att Michelins förutsättningar förblir solida, med en förväntad vinstökning om 8 procent 2019.

Årets tredje rapportsäsong var inte dålig som helhet, men den misslyckades att ge en stödjande effekt åt börskurserna, konstaterar ODDO BHF, som pekar på att investerare nu fokuserar på toppande bolagsvinster och har varit skoningslösa mot vinst- eller försäljningsvarningar från bolagen.

Så länge inte riskerna i marknaden avtar är det dock ingen poäng att som investerare endast luta sig mot aktievärderingar, om än dessa har blivit rimliga igen på utvecklade marknader och till och med attraktiva på tillväxtmarknader, menar kapitalförvaltaren. Däremot kan det löna sig att hålla utkik efter de möjligheter som oundvikligen kommer uppstå i denna nya investeringsmiljö, skriver ODDO BHF.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR